Full History

Business as (un)usual

by Dr Jan-Ad Stemmet

Boet Troskie  

An outsider’s perspective

A sincere handshake. Can it lie in the grip? Maybe somewhere in thegeniality preceding the contact? Something magnetic in the palm?Perhaps. Since the dawn of time mystics have been pondering thepowers of the palm. Some believe that destinies can be foretold fromdeciphering it. Fortune tellers may see the future - but visionariesshape it. This man with the captivating handshake certainly countsamongst the latter. While leading the way to one of Mimosa’sboardrooms the mogul, as always exquisitely groomed, abruptly haltsin front of the massive glass wall that makes up one side of hiscorporate headquarters. Read More


...sangoma van die silwerdoek...
BIOGRAFIESE SINOPSIS  
Jamie Uys
30 Mei 1921 – 29 Januarie 1996

‘n Uyslike gawe:  
Die lewe is „n lied – een van vreugde, soms verdriet. Sy lewenslied was een oor vreugde – waarvan die woorde hy wou hê almal moes kon saamsing. Genoeg stroewe droef. Hy het gestreef om die gewone mens met humor te troef. Hy kon die allemintige in die alledaagse koester. Grootsheid, vir hom, was in eenvoud vergestalt. Sy stories was op hartsnare gespeel. Sy beelde – monumente aan die gesaghebbendheid van „n goue oog. Gevriesde mondhoeke kon hy in eerbied aan humor laat buig; koue oë met warm trane lawe. Die mooi, die goed en die vreugde van alle lewe was sy brood en botter – „n daaglikse brood wat hy met gans die mensdom wou breek. Read More


Dr. Jan-Ad Stemmet, Departement Geskiedenis(Universiteit van die Vrystaat).


Rare Photographs